Suomen rahapelilainsäädäntö narisee liitoksistaan

2021-10-20

muutoksia rahapelilakiin

Rahapelit ovat olleet Suomessa laillisia vuodesta 1938 lähtien, jolloin rahapelilaki säädettiin. RAY, Veikkaus Oy:n sekä Fintoto Oy:n muodostama valtion monopoli hallitsi rahapelialaa vuoteen 2017 asti, jolloin ne yhdistettiin yhdeksi rahapeliyhdistykseksi Veikkaus Oy:ksi. Tällä hetkellä rahapelien sääntelystä ja järjestämisestä Suomessa huolehtii siis Veikkaus Oy, jolla on monopoli kaikenlaisten pelien tarjoamisessa.

Tällä hetkellä ulkomaiset pelipalvelujen tarjoajat eivät saa toimia Suomessa eivätkä hankkia toimilupia. Vuonna 2010 Euroopan komissio kehotti Suomea sallimaan ulkomaisten peliyhtiöiden pääsyn rahapelimarkkinoilleen, mutta avautumisen sijaan Suomi päätti pitää Veikkaus Oy:n monopolin. Tällä hetkellä Suomen rahapelilainsäädäntö (arpajaislaki) sääntelee tiukasti kaikkea kasino- ja rahapelitoimintaa.

Uhkapelin määritelmä

Ennen kuin paneudutaan tarkemmin rahapelien lainsäädäntöön Suomessa, on syytä tarkentaa mitä rahapelit ja uhkapelaaminen tarkoittavat. Kun panos on suurempi kuin pelaajalla on varaa menettää, rahapelistä tulee uhkapeliä. Joskus on vaikea erottaa viihdepelaamista ja uhkapelaamista toisistaan, sillä monissa verkkopeleissä on panos, joka on pienempi kuin perinteisessä vedonlyönnissä. Uhkapelaamisen määritelmä vaihtelee kuitenkin historian ja kulttuurin aikakausien mukaan.

Rahapelaamista säännellään Suomessa tiukasti, ja omatoiminen rahapelaaminen tai tilojen tarjoaminen sitä varten on rikoslainsäädännössä suorastaan kielletty. Rahapelit määritellään rikoslaissa niin, että rahan tai muun arvoesineen hankkiminen sattumalla, tuurilla tai toisen henkilön osallistumisella peliin, kilpailuun, pelilaitteeseen, kilpailutapahtumaan, arvontaan tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, ja jossa panos on epäsuhteessa pelaajan maksukykyyn.

Muutoksia lainsäädäntöön odotetaan

Suomalaiset menettävät vuosittain noin 300 miljoonaa euroa Ahvenanmaalle ja ulkomaille. Hallitus yrittää turvata Veikkauksen monopolin internetin rahapeleihin Suomessa. Syksyn budjettineuvotteluissa ministerit sopivat, että valtio pyrkii estämään suomalaisten maksut ulkomaisten peliyhtiöiden pankkitileille. Tilanne on kutkuttava ja mikäli asiaan tulee ratkaisu, löydät sen todennäköisesti ensimmäisenä blogistamme.

Hallituksen kanta on osa sopimusta, jonka mukaan hallitus on suostunut korvaamaan Veikkauksen edunsaajille täysimääräisesti rahapelitulojen vähenemisen. Raha-automaattien määrää on vähennetty, ja ulkomainen kilpailu internetpelaamisen alalla on heikentänyt Veikkauksen tuloja. Käytännössä Suomessa toimivat pankit ja maksujenvälittäjät joutuisivat estämään rahansiirrot ulkomaisille nettikasinoille ja urheiluvedonlyöntiyrityksille. Tämä estäisi myös rahapelien voittojen kotiuttamisen Suomeen. Esimerkiksi Norjassa on voimassa rahansiirtokielto.

Rajoittaminen vaikeaa

Rajoituksen rikkominen avaamalla pankkitili toisessa EU-maassa tai käyttämällä ulkomaisia rahansiirtopalveluja olisi silti todennäköisesti mahdollista. Eräs lottoalan sisäpiiriläinen kuvaili aiemmin hallituksen ja loton välistä tilannetta vertaamalla sitä sateenvarjoon, jossa on muutama reikä. Hänen mielestään se on parempi, kuin ei sateenvarjoa lainkaan.

Rahasiirtojen kiellon olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, mutta aikaisintaan se voi tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Hallituksen näkemys on, että vain pieni osa pelaajista olisi halukas näkemään vaivaa siirtääkseen rahaa kiertoteitse pelitilille. Sisäministeriöllä ei ole vielä käsitystä siitä, kuinka paljon rahasiirtojen rajoittaminen vähentää pelaamista muiden maiden nettikasinoilla.

Hallitus uskoo, että rahansiirtojen rajoittamisella suojellaan Veikkauksen tuloja ja estetään samalla pelitappiot. Toinen tärkeä hyöty Veikkauksen yksinomaisesta oikeudesta hallinnoida rahapelejä muualla Suomessa on rahapelihaittojen ehkäisy.

Rahapelilaista käydään keskustelua jatkuvasti

Suomen rahapeliuudistus on ollut kiistelty aihe jo vuosia. Yhtäältä julkisuudessa on käyty äänekästä keskustelua Veikkauksen vastuun ja tilivelvollisuuden puutteesta, ja toisaalta on haluttu säilyttää maan suurimman peliyhtiön huomattava rahoitus edunsaajilleen.

Suomalaisella pelijärjestelmällä on useita kansallisia erityispiirteitä. Merkittävin niistä on hajallaan olevat peliautomaatit, joita ei löydy vastaavassa mittakaavassa muualta. Veikkauksen tutkimuksen mukaan online-rahapelien osuus rahapelimarkkinoista on vain 14 prosenttia. Varmoja tilastoja ei ole ja on vaikea arvioida online-rahapelien osuutta.

Veikkauksen markkinaosuus internet-kanavassa on sen sijaan ollut laskussa. Monopolin osuuden nettipelaamisesta uskotaan tämän tutkimuksen mukaan olevan noin 67 prosenttia. Paf, joka on edelleen Suomen suosituin “ulkomainen” nettikasino, nappaa noin puolet noista pelituotoista.

Vastuullisuus tavoitteena

Koko monopolijärjestelmän on todettu tarvitsevan tukea, toisin sanoen niin sanotun kanavointikyvyn vahvistamista. Kanavointikapasiteetilla tarkoitetaan muihin toimijoihin kohdistuvia rajoituksia esimerkiksi markkinoinnin ja rahansiirtojen alalla. Tavoitteena on, että Veikkauksella olisi vähemmän kilpailua, minkä seurauksena se voisi keskittyä enemmän vastuullisuuteen.

Sisäministeriö on tehnyt useita alustavia tutkimuksia kanavointimenetelmistä. IP-pohjaiset verkkosulut, joista on keskusteltu aiemmin, on todettu sekä perustuslain vastaisiksi että helposti ohitettaviksi esimerkiksi VPN-palvelun avulla. Tutkimusten mukaan rahanpesun estämiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten pankkeihin kohdistuvat toimenpiteet, pannaan todennäköisemmin täytäntöön.

Kaiken keskiössä on arpajaislaki

Arpajaislain tavoitteet ovat seuraavat:

  • tarjota rahapelialalla toimiville henkilöille oikeussuojaa
  • ehkäistä rikollisuutta ja väärinkäytöksiä
  • minimoida ja välttää rahapelaamisesta mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat.

Sisäministeriö vahvistaa asetuksella rahapelien rajoitukset. Valtioneuvoston asetus kattaa muun muassa pelaajien saamat maksut, voittojen pyöristämisen ja peliautomaattien enimmäismäärän. Suomen Poliisihallitus vastaa rahapelien toimeenpanon valvonnasta koko maassa.

Tammikuussa 2020 sisäministeriö aloitti yllä mainitun laajan aloitteen arpajaislain uudistamiseksi. Yksi kampanjan tavoitteista on selvittää, tarvitaanko arpajaislakiin muutoksia rahapeleihin liittyvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi.

Suomessa rahapelit eivät ole lasten nähtävillä, eikä niitä voi ostaa luotolla. Arpajaislain, jonka tarkoituksena on suojella nuoria peliriippuvuudelta, mukainen pelaamisen alaikäraja on 18 vuotta. Verkkosivustolla tapahtuvaa uhkapelaamista säännellään sisäministeriön toimesta. Pelaajat voivat itse valvoa omia pelaamisrajoituksiaan. Lisäksi Veikkaus Oy:llä on valtuudet asettaa rajoituksia pelaamisen minimoimiseksi.